IAG Academy

BlockTree tự hào khi có IAG Academy đồng hành để phủ xanh hành tinh. Bạn có thể xem ước tính trong 5 năm tới. Hoặc xem đầy đủ thông tin trong NFT dưới đây.

500 cây

Số cây đã đóng góp
Tương đương việc phủ xanh
27 căn hộ

400 m²

Diện tích sẽ phủ xanh
Tạo ra kinh tế và việc làm cho
2 nhân khẩu

1.26 tấn

CO² được hấp thụ
Loại bỏ khí thải độc hại của
57 chiếc ô tô

1.36 kg

Bụi mịn được hấp thụ
Cung cấp không khí sạch cho
1,700 căn hộ

BlockTree tự hào khi có Project Catalyst đồng hành để phủ xanh hành tinh. Bạn có thể xem ước tính trong 5 năm tới. Hoặc xem đầy đủ thông tin trong NFT dưới đây.

2,500 cây

Số cây đã đóng góp
Tương đương việc phủ xanh
135 căn hộ

2,000 m²

Diện tích sẽ phủ xanh
Tạo ra kinh tế và việc làm cho
6 nhân khẩu

6.3 tấn

CO² được hấp thụ
Loại bỏ khí thải độc hại của
288 chiếc ô tô

6.8 kg

Bụi mịn được hấp thụ
Cung cấp không khí sạch cho
8,500 căn hộ

Báo cáo được tạo bởi BlockTree

Vì sao IAG Academy đầu tư vào các giải pháp chống biến đổi khí hậu?

Học viện giáo dục IAG (IAG Academy) cung cấp các giải pháp đào tạo Trí tuệ Cảm xúc dành cho Doanh nghiệp, Sinh viên và Học sinh. IAG Academy là nơi rèn luyện năng lực tự chủ, nuôi dưỡng trái tim thấu cảm và kiến tạo tinh thần dám cho đi. Đến với IAG Academy, học viên sẽ được học trong một môi trường hạnh phúc thông qua các hoạt động trải nghiệm, kết nối với chính mình, người khác & thiên nhiên.

Ngày nay, thế giới đã phải chịu những tác động của mất đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu. Thông qua việc trồng rừng, IAG Academy mong muốn tạo ra những thay đổi có tác động ý nghĩa với môi trường. Việc trồng rừng sẽ góp phần vào đa dạng sinh học và giúp cung cấp môi trường sống cho các loài có nguy cơ tuyệt chủng, tạo công ăn việc làm và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.

IAG Academy có thể chỉ là một cánh én nhỏ nhưng chúng tôi tin với sự hợp tác của mình cùng BlockTree trong những giai đoạn đầu tiên của dự án, chúng tôi sẽ cùng nhau tạo được những giải pháp mang tính cách mạng và tạo ra tác động tích cực ở quy mô lớn.

Quan tâm đến dự án?

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong việc trồng cây, để giúp cải thiện chất lượng không khí và ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Câu hỏi thường gặp

BlockTree làm việc với các tổ chức/cá nhân trồng rừng để xác nhận cho dự án của họ. Dự án đầu tiên đã được triển khai với sự hỗ trợ của Catalyst tại Núi Thành, Quảng Nam với một hộ dân địa phương.

Nền tảng của BlockTree được xây dựng để cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào, ở bất cứ đâu có thể phát triển, vận hành và nhân rộng công việc trồng rừng một cách dễ dàng. Song song, các nhà tài trợ có thể giám sát minh bạch công tác triển khai cũng như nhận được giấy chứng nhận điện tử là các NFT mà BlockTree phát hành.

Khoảng 10% nguồn quỹ cho việc trồng cây sẽ được sử dụng cho mục đích bảo vệ cây trồng trong 3-5 năm đầu tiên. Đây chính là khoảng thời gian dễ tổn thương nhất của cây trồng. BlockTree cũng phân bổ nguồn quỹ dự phòng cho các thiệt hại bất thường khác.

Nhưng BlockTree còn làm nhiều hơn việc phân bổ vốn đơn thuần. Họ hợp tác sâu sát cùng với cộng đồng địa phương/hộ dân phụ trách để chỉ cho họ thấy những lợi ích to lớn mà cánh rừng mới trồng có thể mang lại. Thông qua việc giáo dục và kết hợp trong công tác giám sát và báo cáo, BlockTree thấy rằng cộng đồng ở đây nhanh chóng thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào với cây trồng và cánh rừng mà họ đã cộng tác cùng. Điều này mang tới hiệu quả quản lý trong dài hạn, không chỉ giữ cho cây rừng sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ.

Bản thân việc kiểm kê carbon vẫn còn là một thách thức lớn và tính toán các bể chứa carbon vẫn là một bài toán đang liên tục được  phát triển giải pháp cho đến nay.

Ước tính hiện tại của chúng tôi dựa trên tính toán ước tính từ https://www.itreetools.org/. Dữ liệu được ước tính với cùng loài & điều kiện khí hậu. Các biến số sau đây được xem xét khi chúng tôi ước tính tốc độ hấp thụ các-bon: i) các loài được trồng (bao gồm cả tuổi trưởng thành của các loài cây), ii) loại rừng, iii) khu vực và iv) khả năng sống sót trung bình của cây.

Khi không có dữ liệu sơ cấp, BlockTree sử dụng một bộ dữ liệu thứ cấp, dữ liệu proxy hoặc giả định thận trọng để đảm bảo rằng chúng tôi không đánh giá quá cao tỷ lệ cô lập carbon từ các dự án của mình. Hơn nữa, chúng tôi sử dụng dữ liệu được thu thập ở tại điểm trồng để xác thực hoặc điều chỉnh các ước tính của mình và chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện phương pháp ước tính của mình bằng cách xây dựng quan hệ đối tác với các học giả trong lĩnh vực này.

Nguồn: Jones, Trevor G., Harifidy Rakoto Ratsimba, Lalao Ravaoarinorotsihoarana, Garth Cripps, and Adia Bey. “Ecological variability and carbon stock estimates of mangrove ecosystems in northwestern Madagascar.” Forests 5, no. 1 (2014): 177-205. Benson, Lisa, et al. Mangrove Carbon Stocks and Ecosystem Cover Dynamics in Southwest Madagascar and the Implications for Local Management, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 31 May 2017, https://www.mdpi.com/1999-4907/8/6/190/pdf.