Project Catalyst logo

Project Catalyst

Số cây đã đóng góp

2,500 cây

Tương đương với việc phủ xanh
135 căn hộ

BlockTree tự hào khi có Project Catalyst đồng hành để phủ xanh hành tinh.
Ước tính kết quả 5 năm tới như sau:

6.3 tấn

CO² được hấp thụ
Loại bỏ khí thải độc hại của
288 chiếc ô tô

6.8 kg

Bụi mịn được hấp thụ
Cung cấp không khí sạch cho
8,500 căn hộ

2,000 m²

Diện tích sẽ phủ xanh
Tạo ra kinh tế và việc làm cho
6 nhân khẩu

Số cây đã đóng góp

2,500 cây

Tương đương với việc phủ xanh
135 căn hộ

BlockTree tự hào khi có Project Catalyst đồng hành để phủ xanh hành tinh. Ước tính kết quả 5 năm tới như sau:

6.3 tấn

CO² được hấp thụ
Loại bỏ khí thải độc hại của
288 chiếc ô tô

6.8 kg

Bụi mịn được hấp thụ
Cung cấp không khí sạch cho
8500 căn hộ

2,000 m²

Diện tích sẽ phủ xanh
Tạo ra kinh tế và việc làm cho
6 nhân khẩu

Báo cáo được tạo bởi BlockTree

Vì sao Project Catalyst đầu tư vào các giải pháp chống biến đổi khí hậu?

Project Catalyst là một loạt những thử nghiệm nhằm giúp cộng đồng hiện thực hóa những sáng kiến và đổi mới của họ trên blockchain Cardano. Cardano là một nền tảng được xây dựng cho một ương lai bền vững, giúp con người làm việc cùng nhau hiệu quả hơn, tin tưởng nhau hơn và xây dựng các giải pháp toàn cầu cho những vấn đề toàn cầu.

Ngày nay, thế giới đã phải chịu những tác động của mất đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu. Thông qua việc trồng rừng, Catalyst mong muốn tạo ra những thay đổi có tác động ý nghĩa với môi trường. Việc trồng rừng sẽ góp phần vào đa dạng sinh học và giúp cung cấp môi trường sống cho các loài có nguy cơ tuyệt chủng, tạo công ăn việc làm và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.

Project Catalyst có thể chỉ là một cánh én nhỏ nhưng chúng tôi tin với sự hợp tác của mình cùng BlockTree trong những giai đoạn đầu tiên của dự án, chúng tôi sẽ cùng nhau tạo được những giải pháp mang tính cách mạng và tạo ra tác động tích cực ở quy mô lớn.

Quan tâm đến dự án

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong việc trồng cây, để giúp cải thiện chất lượng không khí và ngăn chặn biến đổi khí hậu.