BlockTree

Plant the trees,
Heal Mother Earth

Platform technical connecting
I'm a Planters and I'm a Sponsor in Asia.

Join the project as

Scroll to see more

Why you choose BlockTree

BlockTree is the pioneer in Asia to apply verification technology by using NFT to ensure trust, transparency, and trackability between Sponsors and Planters.

BlockTree also provides a comprehensive toolkit from collecting data at the planting site to optimizing resources and transmitting data directly to our Partners in real time.

Cardano blockchain is chosen by BlockTree to store data due to its bespoke design based on peer-reviewed research, high security and the greatest scale capability in comparison to other chains on market.

BlockTree's stories

Reforestation is an extremely urgent work of all countries to reduce the heavy impact of climate change on our Earth.

Many individuals and organizations want to contribute to afforestation, but they have no way of knowing for sure that their funding is being used for the right purposes. Therefore, there is a need for a solution to increase the trust and proactive tracking of afforestation.

BlockTree is a blockchain-based technology platform to use NFTs and connect Planters and Sponsors in Asia with the desire to "Plant the trees, Heal Mother Earth".

BlockTree will NFT
1 million forest tree by 2025

Tiên phong ứng dụng công nghệ Blockchain
để tạo ra giải pháp trồng rừng minh bạch, tin cậy
và tăng cường khả năng giám sát.

BlockTree's solution

Step 1

BlockTree kết nối Nhà Tài Trợ và Người Trồng Rừng, đồng thời thực hiện các công tác xác minh tại điểm trồng dự kiến.

Step 2

Người Trồng Rừng sử dụng ứng dụng của BlockTree để thu thập dữ liệu tại điểm trồng và cập nhật các diễn biến về cây trồng, diện tích được phủ xanh v…v…
Dữ liệu này sẽ được đưa lên mạng Blockchain để đúc thành các NFT.

Step 3

NFT được lưu trữ và phân phối tới các địa chỉ ví của những bên liên quan để cập nhật hoặc truy xuất bất cứ khi nào.
Các NFT này cũng có thể được trưng bày như những bằng chứng về tác động tích cực mà họ đã tạo ra trên các tài khoản mạng xã hộicủa mình.

A journey of a thousand miles begins with a single step. BlockTree is committed to accompany you to green the Earth.

Our Partners

BlockTree - NFT 1 million forest trees needs your hand in saving our Earth!

Technology Platform

Supporting Fund

project catalyst full logo

Foresting Organization

Tài khoản thiện nguyện MBBank

BlockTree giúp hoạt động CSR
tạo ra nhiều tác động tích cực

Doanh nghiệp có thể trích doanh thu từ một sản phẩm được bán ra để góp vào quỹ trồng rừng giúp chống biến đổi khí hậu và tạo thu nhập cho người dân địa phương.

Các dự án trồng rừng đã thực hiện

BlockTree xin chân thành cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp đã đóng góp ngân sách trồng rừng, cùng chung tay để chống lại biến đổi khí hậu.

Catalyst

project catalyst full logo

Forest Link

logo-forest-link (1)

IAG Academy

An Lạc Ecofarm

Product Roadmap

Q3 2022

Subtract

MVP

  • Planter Mobile App
  • Sponsor Portal

Q4 2022

Subtract

Planter Empowerment

  • Planter Planning Portal

Q1 2023

Subtract

Community Involvement

  • Token Wallet

Q2 2023

Subtract

User Experience Enhancement

  • Native apps for end user
  • Portal support reporting in real time